30 травня 1898 року. В Андижані спалахнуло повстання з метою скинення царської влади в Туркестані.