1957 | 06 | ЧЕРВЕНЬ | 26 червня 1957 року. Британська рада по медичних дослідженнях публікує повідомлення, у якому приводяться докази Британська рада по медичних дослідженнях публікує повідомлення, у якому приводяться докази високої залежності частоти захворювань раком легені від паління.