1973 | 07 | ЛИПЕНЬ | 23 липня 1973 року. Народилась Моніка ЛЕВІНСКІ. Моніка ЛЕВІНСКІ
/Monіca LEWІNSKY/,
(1973),
американська національна героїня. Тепер її прізвищем у штатах називають певний жанр сексуального задоволення.