1995 | 09 | ВЕРЕСЕНЬ | 15 вересня 1995 року. Президент Казахстану віддає розпорядження про перенесення столиці держави з розташованого Президент Казахстану віддає розпорядження про перенесення столиці держави з розташованого на півдні міста Алма-Ати в північне місто Акмолу. У цьому районі переважає неказахське населення.