1946 | 06 | ЧЕРВЕНЬ | 14 червня 1946 року. Помер Джон Лоджи БЕРД. Джон Лоджи БЕРД
/John Logіe BAІRD/
(13.8.1888 - 1946),
шотландський інженер, першим здійснив телевізійну передачу зображення рухливих об'єктів. В 1924 році він домігся телевізійного зображення обрисів об'єктів, через рік - пізнаваних людських осіб, а в 1926 році - об'єктів, що рухаються. В 1928 році Берд продемонстрував кольорову телепередачу, а в 1946 році завершив роботу над стереоскопічним телезображенням.

Але коли в 1936 році почала своє телемовлення компанія Бі-Бі-Сі, у конкурсі перемогла не запропонована Бердом його система, а розробка компанії Marconі Electrіc and Musіcal Іndustrіes. З лютого 1937 року Бі-Бі-Сі повністю перейшла на систему EMІ.