08 липня 1848 року. Померла Авдотья Іллівна ІСТОМІНА.