07 червня 1920 року. Початок наступу білогвардійських військ Врангеля.